• Regulator z przepustnicą do kominków z płaszczem wodnym RT-08G

SKLEP INTERNETOWY FIRMY KOMINKI GP - ZAPRASZAMY - WWW.KOMINKIGP.PL


Zestaw sterujący do kominka z płaszczem wodnym KOMINEK LUX RT-08G TITANIUM DESIGN z wyświetlaczem graficznym

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY RT-08G TATAREK jest regulatorem sterującym obiegiem grzewczym z wyświetlaczem graficznym, w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym i którego praca regulowana jest za pomocą przepustnicy powietrza kontrolującej proces spalania.
Podstawową funkcją regulatora jest utrzymanie temperatury w płaszczu wodnym kominka na zadanym poziomie, realizowane przez odpowiednie uchylenie przepustnicy doprowadzającej powietrze do komory spalania, w zależności od temperatury zmierzonej w płaszczu wodnym.
Do podstawowych funkcji tego regulatora należy także całkowicie automatyczna obsługa dwóch pomp obiegowych CO oraz pompy ładującej CWU, której praca regulowana jest według pomiarów temperatury dokonanych przez dwa czujniki temperatury umieszczone w zasobniku CWU. Praca przepustnicy realizowana jest na podstawie porównania temperatury zadanej przez użytkownika z realną temperaturą panującą w płaszczu kominka i w zależności od różnicy tych temperatur jest odpowiednio przymykana lub otwierana. W jednym cyklu pracy przepustnica uchyla się o 10% (100% - to pełne otwarcie przepustnicy), a następnie odliczany jest czas spoczynku po którym może nastąpić kolejna zmiana jej położenia. Czas spoczynku może być indywidualnie określony przez użytkownika w zakresie od 30 sekund do 10 minut. Każdorazowe załączenie pracy przepustnicy jest sygnalizowane zapaleniem odpowiedniej kontrolki na panelu sterującym.
Zanik napięcia w sieci energetycznej lub wyłączenie regulatora z sieci powoduje ustawienie przepustnicy w stanie pełnego zamknięcia i tym samym odcięcie dopływu powietrza do komory spalania.
Regulator ten jest kolejnym opracowaniem przeznaczonym do obsługi kominków z płaszczem wodnym, który dodatkowo rozszerza możliwości jak najbardziej efektywnego wykorzystania ciepła pozyskanego w trakcie korzystania z tego typu kominka.
Zastosowano w nim funkcję trybu „letniego”, która pozwala na obsługę w sezonie letnim wyłącznie pompy ładującej zasobnik CWU, bez konieczności pracy pozostałych pomp CO obsługujących instalację grzewczą. Dodatkowo zmodernizowany został tryb pracy w priorytecie CWU o podwyższenie temperatury kominka na czas ładowania zasobnika CWU.
Kolejną funkcją jaka znalazła zastosowanie w tym regulatorze jest zintegrowanie w nim funkcji termostatu programowalnego, dzięki któremu możemy dokonać indywidualnych nastaw temperatury CWU w czterech strefach czasu dobowego, natomiast w dwóch strefach dla temperatury CO.
W regulatorze tym wykorzystany został podświetlany wyświetlacz Graficzny, podający czytelne dane dotyczące aktualnej pracy regulatora, jak i funkcji użytkowych podlegających zmianom.
Wyposażenie regulatora obejmuje również alarmy sygnalizujące uszkodzenie któregoś z czujników temperatury oraz alarm sygnalizujący przegrzanie wody w instalacji, co oprócz sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych skutkuje załączeniem pracy ciągłej obu pomp obiegowych oraz całkowitym zamknięciem przepustnicy w celu doprowadzenia do bezpiecznego wygaszenia paleniska.
Podobnie jak w pozostałych modelach oferowanych przez firmę TATAREK do tego typu zastosowań, posiada on także alarm zapobiegający zamarzaniu instalacji. Przy zachowaniu obostrzeń dotyczących mocy przyłączeniowych możliwe jest wykorzystanie poszczególnych styków do obsługi innych urządzeń pracujących w instalacjach CO wykorzystujących wkłady grzewcze z płaszczem wodnym ( np. zawory ).

Funkcje:

- Płynne sterowanie pracą przepustnicy regulującej dopływ powietrza do paleniska, kontrola procesu spalania w komorze kominka.
- Optymalizacja procesu spalania w kominku z płaszczem wodnym.
- Sterowanie pracą pompy ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej.
- Sterowanie pracą dwóch pomp obiegowych centralnego ogrzewania.
- Histereza temperatury załączania/wyłączania pomp.
- Wizualizacja na ekranie graficznym wszystkich parametrów, trybów pracy oraz sytuacji alarmowych kominka.
- Trzy czujniki temperatury (pomiar temperatury na płaszczu kominka, oraz na górze i na dole zasobnika CWU).
- Funkcja blokady innego źródła ciepła w momencie gdy kominek dostarcza ciepło do instalacji (styk bez napięciowy).
- Funkcja zabezpieczająca zasobnik CWU przed przegrzaniem (maksymalna temperatura CWU wyłączająca pompę ładującą)
- Zintegrowana funkcja termostatu , pozwalająca na dobranie odpowiedniego zakresu temperatur CWU w poszczególnych strefach czasu dobowego.
- Możliwość pracy regulatora w trybie „LATO”, przystosowanym wyłącznie do zasilania zasobnika CWU.
- Możliwość pracy bez CWU.
- Możliwość jednoczesnej pracy układów CO i CWU (również z priorytetem CWU)
- Przedłużenie czasu pracy pompy CWU. Zapobiega gwałtownemu wzrostowi temperatury w płaszczu kominka po zakończeniu ładowania zbiornika CWU.
- Możliwość ręcznej regulacji położenia przepustnicy.
- Automatyczne całkowite zamknięcie przepustnicy na koniec palenia, zapobieganie wychłodzeniu wkładu i pomieszczeń.
- Automatyczne całkowite zamknięcie przepustnicy w przypadku zaniku napięcia w sieci.
- Alarmy uszkodzenia czujników i przegrzania instalacji.
- Funkcja „Anty-Stop” zabezpieczająca pompy poza sezonem grzewczym.
- Funkcja zabezpieczająca instalację przed zamarzaniem.
- Sygnalizacja blokady przepustnicy, a w przypadku usunięcia usterki automatyczny powrót do wcześniejszych nastaw.
- Pamięć programatora jednostki sterującej, która pozwala w wypadku zaniku napięcia, na przywrócenie wcześniej dokonanych ustawień pracy regulatora.

Parametry techniczne
Błąd pomiaru temperatury 0,5 st.
Czujnik temperatury 3 x KTY81 (0...+100 st. C )
Liczba czujników 3
Obciążalność wyjść 3 x 250W/230V/50Hz
Pobór mocy 5 W
Temperatura załączania alarmu 85 st. C
Zasilanie 230 V 50 Hz
Waga (kg) 1,14
Wymiary
Szerokość całkowita (cm) 14,8
Wysokość całkowita (cm) 8
Głębokość całkowita (cm) 5,5

Regulator z przepustnicą do kominków z płaszczem wodnym RT-08G

  • Kod produktu: STEROWNIK ZRT08G
  • Dostępność: Dostępny
  • 1412.53PLN


Dostępne opcje